Giải pháp Vada cung cấp

Bộ giải pháp Vada Engine

Bộ giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể khai phá dữ liệu và ứng dụng dữ liệu một cách hiệu quả vào mô hình kinh doanh, cũng như các hoạt động vận hành hằng ngày của mình.

Vada Analytics

Giải pháp Phân tích dữ liệu với tốc độ và mức độ linh hoạt vượt trội

Customer 360

Giải pháp quản trị và ứng dụng dữ liệu 360 độ khách hàng

Tư vấn khai thác dữ liệu

Tư vấn cho doanh nghiệp các dữ liệu quan trọng cần khai thác và ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp

Vada hoạt động như thế nào?

Tìm hiểu thêm về Vada và các ưu điểm khi sử dụng Vada

Xem chi tiết