Giám sát, phân tích & tối ưu hiệu quả kinh doanh trong một màn hình

Giải mã hành vi khách hàng, chinh phục thị trường và dẫn đầu xu hướng với công cụ Phân tích dữ liệu Vada

 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống, phần mềm của doanh nghiệp
 • Rút ngắn thời gian xây dựng báo cáo tới 80%
 • Cắt giảm 2,5 lần chi phí nhân sự & triển khai hạ tầng
 • Linh hoạt cho mọi nhu cầu theo dõi, phân tích dữ liệu

Dành cho khách hàng

Dữ liệu chính xác, thông tin kịp thời cho quyết định kinh doanh và hoạt động vận hành.

 • Công cụ phân tích dữ liệu tự động: Thống kê, dự báo, cảnh báo, khách hàng trung thành,...
 • Thuật toán độc quyền về truy vấn dữ liệu lớn hiệu suất cao và mức độ linh hoạt lớn
 • Phân quyền tự động tới từng cá nhân và đơn vị hành chính nhỏ nhất của tổ chức
 • Tiết kiệm chi phí thời gian & nguồn lực tới 80%
 • Giao diện thân thiện với mọi đối tượng

Dành cho đối tác

Gia tăng giá trị cho khách hàng hiện hữu & giữ chân khách hàng bền vững với Vada

 • Ngay lập tức mang năng lực Phân tích dữ liệu tới khách hàng với chi phí thấp nhất
 • Tiết kiệm 80% nỗ lực vận hành so với các giải pháp CNTT hiện hữu
 • Khách hàng có thể tự vận hành và sử dụng giải pháp ngay lập tức mà không đòi hỏi thời gian & nguồn lực đào tạo chuyên sâu
 • Tăng trưởng theo độ lớn dữ liệu & linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng mà không đòi hỏi các nỗ lực phát triển hạ tẩng/sản phẩm

Dành cho khách hàng

Dữ liệu chính xác, thông tin kịp thời cho quyết định kinh doanh và hoạt động vận hành.

 • Công cụ phân tích dữ liệu tự động: Thống kê, dự báo, cảnh báo, khách hàng trung thành,...
 • Thuật toán độc quyền về truy vấn dữ liệu lớn hiệu suất cao và mức độ linh hoạt lớn
 • Phân quyền tự động tới từng cá nhân và đơn vị hành chính nhỏ nhất của tổ chức
 • Tiết kiệm chi phí thời gian & nguồn lực tới 80%
 • Giao diện thân thiện với mọi đối tượng

Dành cho đối tác

Gia tăng giá trị cho khách hàng hiện hữu & giữ chân khách hàng bền vững với Vada

 • Ngay lập tức mang năng lực Phân tích dữ liệu tới khách hàng với chi phí thấp nhất
 • Tiết kiệm 80% nỗ lực vận hành so với các giải pháp CNTT hiện hữu
 • Khách hàng có thể tự vận hành và sử dụng giải pháp ngay lập tức mà không đòi hỏi thời gian & nguồn lực đào tạo chuyên sâu
 • Tăng trưởng theo độ lớn dữ liệu & linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng mà không đòi hỏi các nỗ lực phát triển hạ tẩng/sản phẩm