Chuyển đổi thành doanh nghiệp data-driven với Vada

Thời gian tiếp cận dữ liệu cần thiết quá lâu để bạn có thể nắm bắt cơ hội và phản ứng nhanh với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường ? Tăng tốc ít nhất 50 lần với Vada!

 • Data Centralization và Data Profling
 • Truy vấn Dữ liệu lớn với tốc độ vượt trội
 • Giao diện dễ sử dụng cho mọi đối tượng
 • Tiết kiệm chi phí nhân sự & triển khai hạ tầng

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu

 • Tốc độ truy vấn chỉ tính bằng giây
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code

Dành cho đội ngũ Sản phẩm

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu

 • Tốc độ truy vấn chỉ tính bằng giây
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code

Dành cho đội ngũ Sản phẩm

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng