Chuyển đổi thành doanh nghiệp data-driven với Vada

Dữ liệu đa chiều và dễ dàng tiếp cận là yếu tố quyết định khả năng nắm bắt cơ hội và tăng cường trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp. Tăng tốc ít nhất 50 lần với Vada!

 • Tiết kiệm 2,5 lần chi phí nhân sự & triển khai hạ tầng
 • Data Centralization và Data Profling
 • Truy vấn Dữ liệu lớn với tốc độ vượt trội
 • Giao diện dễ sử dụng cho mọi đối tượng

Dành cho đội ngũ Sản phẩm & Marketing

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Đánh giá, so sánh hiệu quả sản phẩm, chiến dịch
 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Dễ dàng phân tích khách hàng trung thành
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu.

 • Tăng ít nhất 40 lần khả năng đáp ứng nhu cầu dữ liệu trong tổ chức
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code

Dành cho đội ngũ Sản phẩm và Marketing

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Đánh giá, so sánh hiệu quả sản phẩm, chiến dịch
 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Dễ dàng phân tích khách hàng trung thành
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu.

 • Tăng ít nhất 40 lần khả năng đáp ứng nhu cầu dữ liệu trong tổ chức
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code