Tiếp cận insights với tốc độ nhanh hơn 50 lần

Bạn đang mất quá nhiều thời gian để lấy được dữ liệu cần thiết cho công việc của mình? Thử ngay Vada!

 • Truy vấn Dữ liệu lớn với tốc độ vượt trội
 • Giao diện dễ sử dụng cho mọi đối tượng
 • Tư vấn xây dựng hệ thống metrics

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu

 • Tốc độ truy vấn chỉ tính bằng giây
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code

Dành cho đội ngũ Sản phẩm

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng

Dành cho đội ngũ Phân tích dữ liệu

Chúng tôi tiết kiệm x50 lần tổng thời gian cho các bài Thống kê mô tả để bạn có thể tập trung vào các bài phân tích chuyên sâu

 • Tốc độ truy vấn chỉ tính bằng giây
 • Linh hoạt với nhiều kiểu dữ liệu Raw
 • Không yêu cầu code

Dành cho đội ngũ Sản phẩm

Chủ động phát hiện nhanh, xác định đúng vấn đề trong hoạt động xây dựng và phát triển sản phẩm với Vada

 • Giảm tối đa thời gian chờ dữ liệu
 • Giao diện thân thiện
 • Chia sẻ dễ dàng