Tại sao nên sử dụng Vada

Vada là giải pháp giúp doanh nghiệp xoá bỏ rào cản về hạ tầng, nguồn lực, chi phí khi tiếp cận, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu

Dữ liệu linh hoạt theo Chiến lược

Không bị giới hạn bởi cấu trúc dữ liệu, dễ dàng thay đổi chiều khai thác dữ liệu theo định hướng chiến lược

Dữ liệu toàn vẹn

Đảm bảo sự toàn vẹn, đúng đủ và chính xác của dữ liệu bất kể sự thay đổi, cập nhật và nhu cầu khai thác

Dữ liệu tăng trưởng theo quy mô

Dễ dàng tăng trưởng theo cả chiều ngang và chiều dọc khi quy mô dữ liệu thay đổi

Dữ liệu tức thì

Các thay đổi, điều chỉnh về dữ liệu được xử lý tức thì, sẵn sàng cho việc sử dụng

Dữ liệu cho tất cả mọi người

Giao diện sử dụng thân thiện, không yêu cầu kiến thức về ngôn ngữ truy vấn, lập trình

lần

Nhanh hơn các giải pháp SQL-based

lần

Số lượng yêu cầu về dữ liệu được đáp ứng

lần

Chi phí nhân lực và hạ tầng xử lý dữ liệu

Giải pháp Vada Analytics

Tìm hiểu thêm về giải pháp của Vada

Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu thêm về Vada và các ưu điểm khi sử dụng Vada

Xem chi tiết