Giải pháp Vada Analytics

Awesome Image

Mô hình Just-in-Time Analytics (JiTA) với Vada

 • Phân tích tức thì Trực tiếp từ dữ liệu thô
 • Dữ liệu linh hoạt Tự động cập nhập dữ liệu mới
 • Đáng tin cậy Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và độ chính xác

Trong quá trình hoạt động và phát triển, các công ty không thể tránh khỏi việc phát sinh các nhu cầu sử dụng báo cáo và phân tích dữ liệu mới mà hạ tầng, công cụ hiện tại chưa thể đáp ứng. Những nhu cầu này có thể phát sinh từ việc thực hiện chuyển đổi số, phát triển sản phẩm/tính năng mới; thay đổi trong cơ sở dữ liệu,; hay phát sinh mới từ stakeholders, phòng ban trong tổ chức.

Thử thách

- Dữ liệu phân mảnh ở nhiều công cụ và hệ thống khác nhau, dẫn tới rủi ro đánh mất tính toàn vẹn, chính xác và khả năng liên kết của dữ liệu.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu năng cao, bảo mật và linh hoạt theo chiến lược kinh doanh yêu cầu tối thiểu từ 1,5-7 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp SME và hàng triệu đô cho các tập đoàn/công ty internet.

- Thời gian thực hiện tối thiếu 3 tháng cho tới 1 năm (chưa bao gồm thời gian xây dựng đội ngũ, triển khai hạ tầng).

- Công cụ tiếp cận hạn chế, đòi hỏi hiểu biết về dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn dẫn tới phụ thuộc toàn bộ nhu cầu vào các nhân sự Data Analyst, Data Engineer.

Tối đa 2 tuần triển khai với
Just-in-time Analytics (JiTA)

JiTA là mô hình được tạo ra để tối ưu hóa nguồn lực và thời gian cho việc khai thác và ứng dụng dữ liệu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. JiTA sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu phân tích liên tục, đòi hỏi hiệu năng cao, thời đáp ứng nhanh. Tất cả dữ liệu có độ lớn đến hàng trăm Terabytes (1 TB = 1024 GB), đều được liên kết một cách toàn vẹn, chính xác và sẵn sàng cho việc sử dụng.

Mô hình JiTA của Vada tập trung vào hai điểm chính là “Phân tích tức thì” và “Linh hoạt dữ liệu”. Dữ liệu được tải lên hay cấu hình và có thể được sử dụng gần như tức thì trên hệ thống. Dù là dữ liệu sẵn có hay dữ liệu mới chưa qua chuẩn hóa đều có thể sử dụng với tốc độ cao mà không cần phải tùy chỉnh phức tạp.

Được thiết kế là một nền tảng tổng hợp dữ liệu, Vada engine cho phép so sánh, kết hợp dữ liệu vừa được tải lên với dữ liệu sẵn có dễ dàng, nhanh chóng. Việc này giúp người dùng có thể nhanh nhất tận dụng được giá trị của nguồn dữ liệu mới.

Vada cũng có thể được sử dụng như một công cụ phân tích nhanh dữ liệu thô chưa được xử lý, nhằm đưa ra các phương án chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trình bày chi tiết về giải pháp của mình

  Câu hỏi thường gặp

  Tìm hiểu thêm về Vada và các ưu điểm khi sử dụng Vada

  Xem chi tiết

  Sai lầm khi sử dụng KPIs

  Hậu quả khi thiết lập và sử dụng KPIs sai cách

  Xem chi tiết