Về Vada

Awesome Image
Về Vada

Vada là giải pháp của
Humanise JSC

Công ty Cổ phần Humanise là công ty 100% Make in Vietnam. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của các tổ chức doanh nghiệp thông qua việc xoá bỏ các rào cản tiếp cận, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu.
  • Awesome Image Cái tên Vada
Vada là viết tắt của Valuable, Validated và Versatile Data. Nó thể hiện những giá trị mà Vada mong muốn đem lại cho khách hàng của mình: Dữ liệu có tính ứng dụng cao, đảm bảo về độ tin cậy và linh hoạt cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Các khách hàng của chúng tôi

Thử ngay Demo miễn phí
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Thành viên của Vada

Chúng tôi đã có kinh nghiệm Xử lý và Phân tích dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Cao Xuân Anh
Phụ trách IT & Security
Trần Đức Quang
Phụ trách Vận hành