Bảng giá dịch vụ Vada

Gói sản phẩm của Vada

Lựa chọn gói phù hợp nhất với bạn

Awesome Image

Tiêu chuẩn $12 / GB/ Tháng

 • Dữ liệu nhỏ hơn 100 GB
 • Tư vấn dữ liệu miễn phí
 • 5.000 truy vấn / tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
Awesome Image

Tối ưu$8 / GB / Tháng

 • Dữ liệu đến 500GB
 • Tư vấn dữ liệu miễn phí
 • 10.000 truy vấn / tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
Awesome Image

Tuỳ biến Big Data

 • Dữ liệu lớn hơn 500GB
 • Data Centralization
 • Triển khai cloud / on-premise
 • Không giới hạn số truy vấn
Bạn muốn hợp tác cùng Vada?

Chúng tôi triển khai
giải pháp theo nhu cầu