Về chúng tôi

Awesome Image
Awesome Image
Về Vada

Vada là giải pháp Phân tích dữ liệu của
Humanise JSC

Công ty Cổ phần Humanise là công ty 100% Make in Vietnam. Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến một giải pháp đủ linh hoạt và mạnh mẽ, để giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể khai phá dữ liệu và ứng dụng dữ liệu một cách hiệu quả vào mô hình kinh doanh, cũng như các hoạt động vận hành hằng ngày của mình.
  • Awesome Image Cái tên Vada
Vada là viết tắt của Valuable, Validated và Versatile Data. Nó thể hiện những giá trị mà Vada mong muốn đem lại cho khách hàng của mình: Dữ liệu có tính ứng dụng cao, đảm bảo về độ tin cậy và linh hoạt cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Các khách hàng của chúng tôi

Thử ngay Demo miễn phí
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Thành viên của Vada

Chúng tôi đã có kinh nghiệm Xử lý và Phân tích dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Nguyễn Mạnh Tuấn
Sáng lập phụ trách Công nghệ
Lê Ngọc Anh
Sáng lập phụ trách Sản phẩm
Phùng Bích Hằng
Product Analytics
Nguyễn Tiến Hiệp
Sales & Marketing